Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.

 

Vyžrebovanie a výsledkový servis súťaži ObFZ Topoľčany najdete na http://www.futbalnet.sk/ 

 

Priamy odkaz   6. liga Majstrovstvá okresu                

http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/617

        

Priamy odkaz   7. liga II.trieda                   

http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/620

 

Priamy odkaz   6. liga U-19 dorast Majstrovstvá okresu          

http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/624

 

Priamy odkaz   4.liga  U-15 starší žiaci Majstrovstvá okresu skupina A 

http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/625

 

Priamy odkaz   4.liga  U-15 starší žiaci Majstrovstvá okresu skupina B 

http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/626

 

Priamy odkaz   mladší žiaci U13 Majstrovstvá okresu

http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/627

                                                             

ISSF - Často kladené otázky http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 

 

Upozornenie pre klubových ISSF manažérov:

 

MaK ObFZ upozorňuje klubových ISSF manažérov, že pri elektronickej prvotnej registrácii hráča, musí mať hráč osobitnú emailovú adresu ! Nemôže byť jedna emailová adresa na dvoch a viac hráčov !!! 

 

Oznamy pre trénerov

 

http://www.trenerportal.sk/index.php/139-ako-postupovat-pri-konciacich-licenciach.html

 

 

Na základe ukončenia platnosti slovenských licencií ( I.A, II.B. III.C, C - ObFZ ) k 31.12.2014 upozorňujeme všetkých trénerov o potrebe recertifikácie platných licencií na UEFA C Grasroots v priebehu roka 2014. Je potrebné prihlásiť sa na uvedené preškolenie cestou svojich príslušných TMK ObFZ, aby jednotliví garanti vzdelávania mohli spracovať harmonogram na celý kalendárny rok 2014 z dôvodu množstva vydaných licencií.  viď. Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov

Predseda TKM ObFZ Topoľčany Dušan Martinka t.č.  0905388716

 

 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

 

 

DO POZORNOSTI FK:

 

Druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku

 

кредиты наличными

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Uznesenie č. 118/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v princípe generovania mesačných zberných faktúr a splatnosti faktúr v ISSF nasledovne:
a) mesačné zberné faktúry sa budú generovať vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca za všetky položky z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, čím sa mení zaužívané pravidlo generovania v prvý pondelok kalendárneho mesiaca,
b) splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, namiesto zaužívaných 14 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.

Uznesenie č. 119/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platnosti „papierových“ registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové „plastové“ registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1. 2015 vydaný „plastový“ registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neaktívnym členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF
(funkcionári zväzov, členovia komisií).

 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 MOTO(44 kB)

 OKRES TO(42.5 kB)
ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, že dňa 17.11.2014 (pondelok) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci s NSK XIII. ročník zimného halového turnaja vo futbale žiakov. Štartovné sa nevyberá ! FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2014. Po tomto termíne sa prihlášky nebudú akceptovať z dôvodu pripravovania propozícii na uvedený turnaj !

ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany, že dňa 26.12.2014 (piatok) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci s NSK XIV. ročník halového turnaja vo futbale dospelých "o putovný pohár ObFZ Topoľčany". Štartovné je 30,- € za družstvo. FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2014. Po tomto termíne sa prihlášky nebudú akceptovať, nakoľko sa môže organizovať aj kvalifikačný turnaj v prípade viac prihlásených družstiev ako 16 na uvedený turnaj !

ŠTK ObFZ Oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany, že po skončení jesennej časti s.r. 2014-2015 bude organizovať II. ročník Zimnej halovej ligy vo futbale dorastu. Štartovné pre celú ligu je 20,- € za družstvo. FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2014. Po tomto termíne sa prihlášky nebudú akceptovať, nakoľko podľa počtu prihlásených družstiev sa budú spracovávať propozície ligy !
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk