Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.  

 

 

 

 Sledujte aktuálne správy , štatistky a výsledky z    ObFZ  na  novom futbalnete   kliknite na :

 Oblastný futbalový zväz Topoľčany

 

 

Rajčany idú do trháku +FOTO

V nedeľnom zápase na domácom ihrisku porazili Bojnú 2:1.Čítajte viac: http://topolcany.sme.sk/r/reg_to_spo/sport.html#ixzz3nmZIf886 

 

Čo robiť pri prestupoch amatérov:  Jedenásť krokov pri transfere

 

 

Oficiálny dodavateľ športového vybavenia  pre  ObFZ Topoľčany

Viac o výhodach na: http://legeaservis.sk/obfz-topolcany/

 

 

 

Akcia LEGEA pozrite tu: http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/  

 

 

 

 

ISSF - Často kladené otázky http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 

 

 

 

  

Sport Industry ponuka.

Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk

  

Pozor halové turnaja sa blížia                           

ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany, že dňa 5.12.2015 (sobota) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci s NSK XV. ročník halového turnaja vo futbale dospelých "O putovný pohár ObFZ Topoľčany". Štartovné je 30 € za družstvo. FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2015. Po tomto termíne sa prihlášky nebudú akceptovať, nakoľko sa môže organizovať aj kvalifikačný turnaj v prípade viac prihlásených družstiev ako 16 na uvedený turnaj !  

 

ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK žiakov, že dňa 14.11.2015 (sobota) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci so ZsFZ XIV. ročník zimného halového turnaja vo futbale žiakov. Štartovné sa neplatí. FK majú možnosť prihlásiť svojé družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2015. Po tomto termíne sa prihlášky nebudú akceptovať, nakoľko sa budú pripravovať propozície na uvedený turnaj ! 

 

ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK dorastu ObFZ Topoľčany, že v januári 2016 plánuje zorganizovať v Športovej hale Topoľčany zimný halový turnaj dorastu. Štartovné sa neplatí ! FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvo elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2015. Turnaj sa bude organizovať iba v prípade, ak bude prihlásených najmenej 6 družstiev. 

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

Automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie

Splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.


 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

Medzinárodné transfery hráčov:

 

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou zaslať matrike SFZ.

 

2. Klub, ktorý žiada o vydanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ), je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najskôr schváliť podvýbor pre mladistvých FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 AKCIA TEPLÁKY JAKO 2015(640.2 kB)

  AKCIA DRESY JAKO 2015(733.1 kB)

 AKCIA TRÉNINGOVÝ SET JAKO 2015(702.3 kB)

 MOTO(45 kB)

 OKRES TO(40 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk