Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.  


 

 

Trénersko-metodická komisia ObFZ:

 

TMK ObFZ Topoľčany nominovala do výberu ObFZ Topoľčany žiakov rok narodenia 2002 a mladší na VII. ročník halového futbalového turnaja o Pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2015 (sobota) od 8:00 hod. v Športovej hale Myjava nasledujúcich hráčov:

 

TJ Slovan Bojná: Dávid Ďurák, Martin Rybanský, Andrej Urban, Juraj Medek,

TJ Družstevník Jacovce: Peter Palák,

OFK Kuzmice: Ján Rusňák,

OFK obce Prašice: Šimon Fiantok,

OFK Tovarníky: Jozef Godiš, Patrik Galbavý, Adam Ďuriška,

TJ ZK Urmince: Kristián Markovič, Jozef Bajzík,

OFK Veľké Ripňany: Simon Glos, Matúš Štetka.

 

Náhradníci:

 

TJ ZK Urmince: Matúš Chudý, Jakub Macho.

OFK Solčany: Radovan Klačanský,

 

Realizačný tím:

 

Tréner: Mgr. Martin Čierny

Asistent trénera: Michal Konštiak

Vedúci výberu ObFZ: Mgr. Igor Chrenko

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 28.11.2015 (sobota) o 6:15 hod. na futbalovom štadióne MFK Topvar Topoľčany.

 

Hráči si so sebou prinesú: registračný preukaz, preukaz poistenca, chrániče holenných kostí, obuv do haly (nie kopačky), uterák.

 

Ospravedlnenia: Neúčasť na turnaji včas oznámiť na č. m: 0911 383 277 !

 

Upozornenie: Za doprovod hráčov na odchod na turnaj a príchod z turnaja domov zodpovedá FK, FO !

 

 

 

Žiacké družstva mali turnaj v hale čítajte tu:

Ktorí žiaci ovládli halový turnaj? + FOTO  

 

 

 

Výber žiakov  ObFZ Topoľčany ročník 2002 postúpil čítajte tu:

Postupujú Topoľčany a Prievidza +FOTO 

 

 

 

 

 Sledujte aktuálne správy , štatistky a výsledky z    ObFZ  na  novom futbalnete   kliknite na :

 Oblastný futbalový zväz Topoľčany

 

 
 

 

Čo robiť pri prestupoch amatérov:  Jedenásť krokov pri transfere

 

 

LEGEA - oficiálny dodavateľ športového vybavenia  pre  ObFZ Topoľčany

Viac o výhodach na: http://legeaservis.sk/obfz-topolcany/

 

Akcia LEGEA pozrite tu: http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/  

 

 

 

 

 

 

ISSF - Často kladené otázky http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 

 

 

 

  

Sport Industry ponuka.

Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk

  

 

 

 

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

Automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie

Splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.


 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

Medzinárodné transfery hráčov:

 

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou zaslať matrike SFZ.

 

2. Klub, ktorý žiada o vydanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ), je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najskôr schváliť podvýbor pre mladistvých FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 AKCIA TEPLÁKY JAKO 2015(640.2 kB)

  AKCIA DRESY JAKO 2015(733.1 kB)

 XV. ročník halového turnaja vo futbale dospelých "O putovný pohár ObFZ Topoľčany" - propozície a súpiska družstva.(67.4 kB)

 PROGRAM ZÁPASOV MYJAVA 28.11.2015(138.5 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk