Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.  

  

 

Z v o l a n i e

Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Topoľčany.

V zmysle Stanov ObFZ Topoľčany čl. 35, ods. 3, Výkonný výbor ObFZ Topoľčany zvoláva Riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Topoľčany na

6. júla 2015 (pondelok) o 17,00 hod. v Dome kultúry Solčany.

 

 

 Sledujte aktuálne správy , štatistky a výsledky z    ObFZ  na  novom futbalnete   kliknite na :

 Oblastný futbalový zväz Topoľčany

 

 

 

 

Čítajte tu: 

Kto má najlepších mladších žiakov?


 

 

 Oficiálny dodavateľ športového vybavenia  pre  ObFZ Topoľčany

Viac o výhodach na: http://legeaservis.sk/obfz-topolcany/

 

 

 

Akcia LEGEA pozrite tu: http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/  

 

 

 

 

ISSF - Často kladené otázky http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 

 

 

 

  

Sport Industry ponuka.

Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk

 

 

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

Automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie. Príslušná ŠTK v takom prípade postupuje podľa článku 103.  

Splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.


 

Uznesenie č. 118/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v princípe generovania mesačných zberných faktúr a splatnosti faktúr v ISSF nasledovne:
a) mesačné zberné faktúry sa budú generovať vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca za všetky položky z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, čím sa mení zaužívané pravidlo generovania v prvý pondelok kalendárneho mesiaca,
b) splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, namiesto zaužívaných 14 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.

Uznesenie č. 119/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platnosti „papierových“ registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové „plastové“ registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1. 2015 vydaný „plastový“ registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neaktívnym členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF
(funkcionári zväzov, členovia komisií).

 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 AKCIA TEPLÁKY JAKO 2015(640.2 kB)

  AKCIA DRESY JAKO 2015(733.1 kB)

 AKCIA TRÉNINGOVÝ SET JAKO 2015(702.3 kB)

 Adresár FK ObFZ Topoľčany - formulár.(13.3 kB)

 Riadna konferencia ObFZ Topoľčany - materiály pre FK, FO.(18.3 kB)

 Termíny a Bergerové tabuľky pre dospelých, dorast, starších a mladších žiakov v súťažnom ročníku 2015/216 - upravené 27.6.2015.(53.5 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk