Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.   

 

 

 Oficiálny dodavateľ športového vybavenia  pre  ObFZ Topoľčany

Viac o výhodach na: http://legeaservis.sk/obfz-topolcany/

 

 

 

 

Akcia LEGEA pozrite tu: http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/  

 

 

 

 

 

Oznam pre funkcionárov FK žiackych družstiev:

 

Predseda TMK ObFZ Topoľčany Dušan Martinka a tréneri poverení ZsFZ: Miroslav Kastelovič a Mgr. Martin Čierny žiadajú funkcionárov FK žiackych družstiev na základe Programu podpory talentovaných hráčov SFZ - U12-U15 o vyplnenie tabuľky, ktorá sa nachádza na úvodnej stránke pod názom Program podpory talentovaných hráčov SFZ - databáza ObFZ Topoľčany. Do tabuľky je potrebné napísať "Vašich Talentovaných hráčov" o ktorých si myslíte, že spĺňajú podmienky zaradenia do predmetného programu. Tabuľka, ktorú obratom doručte na sekretariát ObFZ Topoľčany, bude podkladom na vytvorenie databázy hráčov v jednotlivých kategóriách U12-U5 v rámci ObFZ Topoľčany.

Podľa tejto tabuľky budú vybraní hráči (maximálny počet 10 v rámci kategórie) v zmysle dokumentu programu podpory talentovaných hráčov SFZ U12-U15 pozývaní na jednotlivé tréningové zrazy. Miesto a čas konania tréningového zrazu Vám bude oznámený telefonicky, alebo emailom neskôr.

 

NOMINÁCIE HRÁČOV (r.2001, 2002, 2003) NA TRÉNINGOVÉ ZRAZY V RÁMCI PROJEKTU PPT BUDÚ PRAVIDELNE ZVEREJŇOVANÉ NA STRÁNKE: www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT !!!

 

Bližšie informácie na č.t.: Dušan Martinka - 0905388716,  Miroslav Kastelovič - 0903208657, Mgr. Martin Čierny - 0911383277.

 

 

 

TMK ObFZ Nitra plánuje zahájiť školenie trénerov I. stupňa licencie UEFA "C" Grassroots v mesiaci jún - júl 2015. Záujemci o uvedené školenie si môžu podať prihlášku do 15. 06. 2015 na adresu uvedenú na prihláške pre dané školenie. Súčasťou uvedeného školenia bude i možnosť predľženia Licencie "C" ( slovenská licencia ) s preškolením na UEFA "C" Grassroots. Prihlášky s poučením ( dvojstranová) sú k dispozícii na webstránke
ObFZ Nitra v sekcii "Vzdelávanie trénerov".

 

 

Dňa 10.2.2015 bol schválený registračný a prestupový poriadok účinný od 15.6.2015 čítajte tu:   VV SFZ schválil nový Registračný a prestupový poriadok

 

 

Otázky a odpovede k registračnému a prestupovému poriadku:

Prehľad doteraz položených otázok a odpovedí na ne nájdete na tejto stránke webu Učenej právnickej spoločnosti Slovenska, kde budú postupne pribúdať ďalšie.

 

 

 

Aktuálne z ObFZ Topoľčany tuhttp://novy.futbalnet.sk/zvaz/29/

 

 

 

Vyžrebovanie a výsledkový servis súťaži ObFZ Topoľčany najdete na http://www.futbalnet.sk/ 

 

6.liga M.O. dospelý:  http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/617 

    

7.liga II.tr.dospelý:    http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/620   

 

6.liga M.O. U19:        http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/624 

  

4.liga M.O. starší žiaci U15 sk. A: http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/625   

  

4.liga M.O. starší žiaci U15 sk. B: http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/626

 

M.O. mladší žiaci U13 : http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/627

 

 

 

ISSF - Často kladené otázky http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 

 

 

 

  

Sport Industry ponuka.

Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk

 

 

 

Oznam pre FK, že od 15.6.2015 nadobúda platnosť nový registračný a prestupový poriadok SFZ. Žiadame kluby, aby si vo vlastnom záujme vyčistili zoznam hráčov, ktorí sú na zozname FK a zbytočne neplatili za hráčov, ktorí už aktívne nehrajú, resp. hrať nebudú. Priložené tlačivo zašlite  na príslušnú Matričnú komisiu (ObFZ Topoľčany – FK, FO štartujúce v súťažiach ObFZ Topoľčany, ZsFZ – FK, FO štartujúce v súťažiach ZsFZ). V termíne do 31.5.2015.  V opačnom prípade budete podľa nového   prestupového poriadku za každého člena platiť členské 1 euro na rok.

Tabuľku najdete v tlačivách a dokumentoch.

 

 


Novy súťažny poriadok čítajte tu:  SÚŤAŽNÝ poriadok futbalu (účinný od  1.7.2015)

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

Automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie. Príslušná ŠTK v takom prípade postupuje podľa článku 103.  

Splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.


 

Uznesenie č. 118/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v princípe generovania mesačných zberných faktúr a splatnosti faktúr v ISSF nasledovne:
a) mesačné zberné faktúry sa budú generovať vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca za všetky položky z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, čím sa mení zaužívané pravidlo generovania v prvý pondelok kalendárneho mesiaca,
b) splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, namiesto zaužívaných 14 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.

Uznesenie č. 119/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platnosti „papierových“ registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové „plastové“ registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1. 2015 vydaný „plastový“ registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neaktívnym členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF
(funkcionári zväzov, členovia komisií).

 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 AKCIA TEPLÁKY JAKO 2015(640.2 kB)

  AKCIA DRESY JAKO 2015(733.1 kB)

 AKCIA TRÉNINGOVÝ SET JAKO 2015(702.3 kB)

 MOTO(45.5 kB)

 OKRES TO(40 kB)

 Program podpory talentovaných hráčov SFZ - komplet.(179.1 kB)

 Program podpory talentovaných hráčov SFZ - štruktúra.(57.5 kB)

 Program podpory talentovaných hráčov SFZ - databáza ObFZ Topoľčany.(20.7 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk