Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.22  15. 01. 2018

Športovo-technická komisia ObFZ:

 

Dorast:

 

U.č.201  Oznamuje funkcionárom ObFZ Topoľčany a TJ Slovan Šimonovany-Partizánske, že na úvodnej internetovej stránke ObFZ Topoľčany www.obfztopolcany.sk   sú uverejnené propozície a súpiska družstva III. ročníka zimného halového turnaja vo futbale dorastu, ktorý sa bude konať dňa 21.1.2018 (nedeľa) od 9:00 hod. v Športovej hale Topoľčany.

 

Starší žiaci:

 

U.č.202  ŠTK ObFZ po skončení jesennej časti s. r. 2017/2018 začlenila družstvá podľa umiestnenia do nasledujúcich skupín v jarnej časti s. r. 2017/2018:

 

IV.liga – Ž – U15 – skupina o 1.-6.miesto – ObFZ TO – starší žiaci:

 

OFK Krnča, OFK Kovarce/Oponice, TJ ZK Urmince, OFK Veľké Ripňany, TJ Družstevník Jacovce, OFK obce Prašice

 

IV.liga – Ž – U15 – skupina o 7.-12.miesto – ObFZ TO – starší žiaci:

 

OFK Chrabrany/Čermany, TJ Slovan Preseľany/Hrušovany, TJ Slovan Bojná, OTJ Horné Obdokovce, TJ Slovan Krušovce, OFK Tovarníky

 

IV.liga – Ž – U15 – skupina o 13.-17.miesto – ObFZ TO – starší žiaci:

 

OFK Solčany, OFK Nitrianska Streda/Čeľadince, TJ ŠK Radošina, TJ Veľké Dvorany, TJ Slovan Veľké Bedzany

 

Termínová listina jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018:

 

01. kolo: 01.04.2018 (nedeľa) o 13:30 hod.

02. kolo: 08.04.2018 (nedeľa) o 13:30 hod.

03. kolo: 15.04.2018 (nedeľa) o 13:30 hod.

04. kolo: 22.04.2018 (nedeľa) o 14:00 hod.

05. kolo: 29.04.2018 (nedeľa) o 14:00 hod.

06. kolo: 06.05.2018 (nedeľa) o 14:30 hod.

07. kolo: 13.05.2018 (nedeľa) o 14:30 hod.

08. kolo: 20.05.2018 (nedeľa) o 15:00 hod.

09. kolo: 27.05.2018 (nedeľa) o 15:00 hod.

10. kolo: 03.06.2018 (nedeľa) o 15:30 hod.

 

ŠTK ObFZ žiada hore uvedené FK o nahlásenie žrebovacieho čísla + jedno náhradné, do 17.1.2018 (streda) 12:00 hod. na email: sekretar@obfztopolcany.sk , aby mohla ŠTK ObFZ urobiť vyžrebovanie jednotlivých stretnutí v jarnej časti s. r. 2017/2018 a taktiež zmeny hracích dní a ÚHČ !!!

 

 

Mladší žiaci:

 

U.č.203  ŠTK ObFZ po skončení jesennej časti s. r. 2017/2018 začlenila družstvá podľa umiestnenia do nasledujúcich skupín v jarnej časti s. r. 2017/2018:

 

IV.liga – Ž – U13 – skupina o 1.-6.miesto – ObFZ TO – mladší žiaci:

 

TJ Slovan Preseľany, TJ Oponice/Kovarce, TJ ZK Urmince/Rajčany, OFK Kuzmice, OFK obce Prašice, TJ Družstevník Jacovce

 

IV.liga – Ž – U13 – skupina o 7.-12.miesto – ObFZ TO – mladší žiaci:

 

OFK Hrušovany, OFK Ludanice, TJ Slovan Bojná, Girl´s Footbal Club Topoľčany, OFK Práznovce/Krnča, OFK Tovarníky

 

IV.liga – Ž – U13 – skupina o 13.-17.miesto – ObFZ TO – mladší žiaci:

 

OFK Solčany, OTJ Horné Obdokovce, OFK Nitrianska Blatnica, OŠK Závada, OFK Tesáre

 

 

Termínová listina jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018:

 

01. kolo: 31.03.2018 (sobota) o 12:30 hod.

02. kolo: 07.04.2018 (sobota) o 12:30 hod.

03. kolo: 14.04.2018 (sobota) o 12:30 hod.

04. kolo: 21.04.2018 (sobota) o 13:00 hod.

05. kolo: 28.04.2018 (sobota) o 13:00 hod.

06. kolo: 05.05.2018 (sobota) o 13:30 hod.

07. kolo: 12.05.2018 (sobota) o 13:30 hod.

08. kolo: 19.05.2018 (sobota) o 14:00 hod.

09. kolo: 26.05.2018 (sobota) o 14:00 hod.

10. kolo: 02.06.2018 (sobota) o 14:30 hod.

 

ŠTK ObFZ žiada hore uvedené FK o nahlásenie žrebovacieho čísla + jedno náhradné, do 17.1.2018 (streda) 12:00 hod. na email: sekretar@obfztopolcany.sk , aby mohla ŠTK ObFZ urobiť vyžrebovanie jednotlivých stretnutí v jarnej časti s. r. 2017/2018 !!!

 

                                                           ( M. Čulák )

 

DK  č.17  29. 11. 2017

Disciplinárna komisia ObFZ:

 

Úradná správa DK ObFZ č.17 zo dňa 29.11.2017:

 

1. Nepodmienečne na 1 SS N od 27.11.2017

 

U.č.94 Marek Bajzík 1055626 – OFK obce Prašice - 1 SS N podľa DP čl. 37/5a (5XŽK).

 

 

2. Nepodmienečne na 3 týždne od 27.11.2017

 

U.č.95 Marek Bajzík 1055626 – OFK obce Prašice - 3 týždne N s prerušením od 27.11.2016 do 09.03.2018 podľa DP čl.48/1c,2b;DP čl.34/7 po vykonaní U.č.94 (5XŽK).

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                           ( R. Meluš )

 

KR  č.21  29. 11. 2017

Komisia rozhodcov ObFZ:

 

1. Komisia rozhodcov a úsek delegátov ObFZ Topoľčany ďakuje rozhodcom a delegátom ObFZ za ich obetavú a zodpovednú činnosť v roku 2017 a praje im príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2018.

 

                                                           ( J. Candrák )

 

KDZ  č.7  08. 01. 2018

KDZ ObFZ:

 

TMK  č.8  08. 01. 2018

TMK ObFZ:

 

KM  č.17  08. 01. 2018

O b l a s t n ý  f u t b a l o v ý  z v ä z  T o p o ľ č a n y

 

P R O P O Z Í C I E

 

III. ročníka zimného halového turnaja vo futbale dorastu.

 

 

Všeobecné ustanovenia:

 

Organizátor: Oblastný futbalový zväz Topoľčany

 

Spoluorganizátor: Západoslovenský futbalový zväz

 

Termín: 21. január 2018 (nedeľa) o 9:00 hod.

 

Miesto: Športová hala v Topoľčanoch

 

Organizačný výbor: Marián Čulák, Milan Krajčík, Marián Mandúch, František Lukačovič

 

Účastníci turnaja:

 

skupina A: Tovarníky, Krušovce, Jacovce, Hrušovany, Chrabrany

 

skupina B: Oponice, Bojná, Šimonovany-Partizánske, Solčany

 

Zraz účastníkov: 21. január 2018 (nedeľa) vždy najneskôr 45 minút pred stretnutím.

 

 

Časový harmonogram turnaja a výsledky

   p.z.

čas

stretnutie

výsledok

skupina "A":

  109:00 - 09:15A2: Krušovce     -     A5: Chrabrany

:

  209:17 - 09:32A3: Jacovce     -     A4: Hrušovany

:

  309:34 - 09:49A1: Tovarníky     -     A2: Krušovce

:

  409:51 - 10:06A5: Chrabrany     -     A3: Jacovce

:

  510:08 - 10:23A1: Tovarníky     -     A4: Hrušovany

:

  610:25 - 10:40A2: Krušovce     -     A3: Jacovce

:

  710:42 - 10:57A4: Hrušovany     -     A5: Chrabrany

:

  810:59 - 11:14A3: Jacovce     -     A1: Tovarníky

:

  911:16 - 11:31A4: Hrušovany     -     A2: Krušovce

:

1011:33 - 11:48A5: Chrabrany     -     A1: Tovarníky

:

Skupina "B":

1111:50 - 12:08B1: Oponice     -     B4: Solčany

:

1212:10 - 12:28B2: Bojná  -  B3: Šimonovany-Partizán.

:

1312:35 - 12:53B4: Solčany-B3: Šimonovany-Partizán.

:

1412:55 - 13:13B1: Oponice     -     B2: Bojná

:

1513:20 - 13:38B2: Bojná     -     B4: Solčany

:

1613:40 - 13:58B3: Šimonovany-Partizán.-B1: Oponice

:

štvrťfinále

1714:00 - 14:18A1:                                     B4:

:

1814:20 - 14:38B1:                                     A4:

:

1914:40 - 14:58B2:                                     A3:

:

2015:00 - 15:18A2:                                     B3:

:

semifinále

2115:20 - 15:38(A1-B4):                        (B2-A3):

:

2215:40 - 15:58(B1-A4):                        (A2-B3):

:

o 3. miesto:

2316:00 - 16:18

:

F I N Á L E

2416:20 - 16:38

:

16:40 - 17:00Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov

 

 

ZdK  č.1  13. 07. 2016

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Oznámenie EA ObFZ:

aktuálne do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne postupne bude aj pre trénerov a ostatných športových odborníkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča je v prílohe v obrázku, ktorú obdržali elektronicky kluboví manažéri ISSF.

Dôležité upozornenia:


- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z  členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."

 

                                                           ( P. Michalík )

 

MaK  č.1  04. 01. 2018

Matričná komisia ObFZ:

 

Žiadosti o prestup amatéra:

 

Žiadosti o prestup amatéra sa podávajú v registračných obdobiach:

 

Zimné registračné obdobie:

 

Od 1.1.2018 do 31.1.2018: prestup bez obmedzenia (klasický prestup)

 

Od 1.1.2018 do 31.3.2018: prestup s obmedzením (hosťovanie)

 

Letné registračné obdobie:

 

Od 1.7.2018 do 31.7.2018: prestup bez obmedzenia (klasický prestup)

 

Od 1.7.2018 do 30.9.2018: prestup s obmedzením (hosťovanie)

  

Členské poplatky:

 

a) Vzhľadom na nevyhnutné zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona 440/2015, Zákon o športe, upozorňujeme FK na to, že je nevyhnutné vygenerovať si pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne na zápas členské príspevky !

 

b) Odporúčame generovať členské príspevky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do zápisu o stretnutí !

 

c) V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč uvoľnený pre zápis o stretnutí !

 

d) Pri generovaní vyznačíme iba tých hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí !

 

RaPP – článok 15: Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

 

Bod 5): Ak zanikne klub bez právneho nástupcu, alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže.

V takomto prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.4. do 30.6. príslušného roku.

 

                                                               ( M. Valko )

 

 

Sekretár  č.9  17. 01. 2018

Oznam sekretariátu ObFZ Topoľčany:

 

Výzva k predkladaniu návrhov na predsedov odborných komisií ZsFZ

 

1.    V zmysle čl. 47 písm. f) Stanov ZsFZ sa na najbližšom zasadnutí VV ZsFZ uskutočnia voľby predsedov odborných komisií ZsFZ:

 

Športovo-technická komisia

 

Komisia rozhodcov

 

Trénersko-metodická komisia

 

Komisia mládeže a školského futbalu

 

Matričná komisia

 

Ekonomická komisia

 

Zdravotná komisia

 

Komisia ženského futbalu

  1. Návrh na predsedov odborných komisií ZsFZ môže podľa čl. 28 bod 1, písm. a) predložiť člen Západoslovenského futbalového zväzu.


  2. Článok 24 – Riadne členstvo v ZsFZ

1.    Riadnymi členmi ZsFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:

 

a) športové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorého aspoň jedno družstvo je, má byť, alebo bolo zaradené do futbalových súťaží riadených ZSFZ , na základe územného princípu.

 

b) oblastné futbalové zväzy, ktoré majú sídlo v územnom obvode Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  • Termín podávania návrhov je do 23.01.2018 do 23.59 hod. poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu (Rázusova 23, 949 01 Nitra) alebo mailom na adresu zsfz@nextra.sk. Súčasťou podaných návrhov musia byť prílohy v zmysle čl. 32 bod 1 Stanov ZsFZ.

 

Obsadenie  č.16  25. 11. 2017

OBSADENIE R A D OBFZ TOPOľčANY NA MAJSTROVSKÉ STRETNUTIA DňA 25.11.2017. VI.LIGA - OBFZ ...čítať celú správu

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk