Zoznam klubov a kontaktné osoby

6.liga - Majstrovstvá okresu


Práznovce



Veľké Dvorany



Krnča



Urmince



Veľké Ripňany



Závada



Veľké Bedzany



Rajčany



Koniarovce



Kuzmice



Prašice



Nemčice



Oponice



Bojná




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk